top of page

מדיניות פרטיות ותנאים והגבלות

מדיניות הפרטיות של Tazoo
הפרטיות שלך חשובה לנו. המדיניות של Tazoo היא לכבד את פרטיותך לגבי כל מידע שאנו עשויים לאסוף ממך באתר האינטרנט שלנו, http://tazoo.co.il, ואתרים אחרים שבבעלותנו ומפעילים.
אנו מבקשים מידע אישי רק כאשר אנו באמת זקוקים לו כדי לספק לך שירות. אנו אוספים אותו באמצעים הוגנים וחוקים, בידיעתך ובהסכמתך. אנו גם מודיעים לך מדוע אנו אוספים אותו וכיצד ישמשו אותו.
אנו שומרים מידע שנאסף רק כל זמן הנדרש כדי לספק לך את השירות המבוקש. על הנתונים שאנו מאחסנים, נגן באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי למנוע אובדן וגניבה, כמו גם גישה לא מורשית, חשיפה, העתקה, שימוש או שינוי.
איננו חולקים מידע מזהה אישי בפומבי או עם צדדים שלישיים, למעט כאשר הדבר נדרש על פי חוק.
האתר שלנו עשוי לקשר לאתרים חיצוניים שאינם מופעלים על ידינו. אנא שים לב שאין לנו שליטה על התוכן והנהלים של אתרים אלה, ואיננו יכולים לקבל אחריות או חבות למדיניות הפרטיות שלהם.
אתה חופשי לסרב לבקשתנו לקבלת המידע האישי שלך, מתוך הבנה כי ייתכן שלא נוכל לספק לך חלק מהשירותים הרצויים לך.
המשך השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו ייחשב כהסכמה לשיטות שלנו בנושא פרטיות ומידע אישי. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי האופן שבו אנו מטפלים בנתוני משתמשים ובמידע אישי, אל תהסס לפנות אלינו.
מדיניות זו תיכנס לתוקף החל מה-7 בפברואר 2021.
מדיניות הפרטיות נוצרה עם GetTerms.
 


תנאים והגבלות של Tazoo
1. תנאים
בכניסה לאתר בכתובת http://tazoo.co.il, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שירות אלה, לכל החוקים והתקנות החלים, ומסכים שאתה אחראי לעמידה בכל החוקים המקומיים החלים. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו, נאסר עליך להשתמש או לגשת לאתר זה. החומרים הכלולים באתר זה מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים החלים.

 

2. השתמש ברישיון
הרשאה ניתנת להורדה זמנית של עותק אחד של החומרים (מידע או תוכנה) באתר של Tazoo לצפייה זמנית בלבד, לא מסחרית. זהו הענקת רישיון, לא העברת בעלות, ותחת רישיון זה אינך רשאי:

לשנות או להעתיק את החומרים;
להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל תצוגה פומבית (מסחרית או לא מסחרית);
ניסיון לבצע דה-קומפילציה או הנדסה לאחור של כל תוכנה הכלולה באתר של Tazoo;
להסיר כל זכויות יוצרים או סימנים קנייניים אחרים מהחומרים; או
להעביר את החומרים לאדם אחר או "לשקף" את החומרים בכל שרת אחר.


רישיון זה יסתיים אוטומטית אם תפר אחת מההגבלות הללו ועשוי להסתיים על ידי Tazoo בכל עת. עם הפסקת הצפייה שלך בחומרים אלה או עם סיום רישיון זה, עליך להשמיד כל חומר שהורדת שברשותך בין אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

 

3. כתב ויתור

החומרים באתר של טאזו מסופקים על בסיס 'כמות שהם'. Tazoo אינה נותנת אחריות, מפורשת או משתמעת, ובכך מתנערת ומבטלת את כל האחריות האחרות לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות.
יתרה מכך, Tazoo אינה מתחייבת או מציגה מצג כלשהו בנוגע לדיוק, התוצאות הסבירות או המהימנות של השימוש בחומרים באתר האינטרנט שלה או הקשורים בדרך אחרת לחומרים כאלה או באתרים המקושרים לאתר זה.

4. מגבלות
בשום מקרה לא יהיו Tazoo או ספקיה אחראים לכל נזק (לרבות, ללא הגבלה, נזק בגין אובדן נתונים או רווח, או עקב הפרעה עסקית) הנובעים מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש בחומרים באתר של Tazoo, גם אם Tazoo או נציג מורשה של Tazoo קיבלו הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות של נזק כזה. מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת, או הגבלות של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהגבלות אלו לא יחולו עליך.

 

5. דיוק חומרים
החומרים המופיעים באתר של Tazoo עשויים לכלול שגיאות טכניות, דפוסיות או צילומיות. Tazoo אינה מתחייבת כי כל אחד מהחומרים באתר האינטרנט שלה מדויק, מלא או עדכני. Tazoo רשאית לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. עם זאת Tazoo אינה מתחייבת לעדכן את החומרים.

 

6. קישורים
Tazoo לא בחנה את כל האתרים המקושרים לאתר שלה ואינה אחראית לתכנים של כל אתר מקושר כזה. הכללת כל קישור אינה מעידה על אישור של Tazoo לאתר. השימוש בכל אתר מקושר כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד.

 

7. שינויים
Tazoo רשאית לשנות את תנאי השירות עבור האתר שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. על ידי שימוש באתר זה אתה מסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית של תנאי שירות אלה.

 

8. חוק חל
תנאים והגבלות אלה כפופים ומתפרשים בהתאם לחוקי ישראל ואתה נכנע באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט באותה מדינה או מיקום.
תנאי שימוש שנוצרו עם GetTerms.

bottom of page